Behandling


Upplägg för en terapibehandling

Vi börjar med att boka 1-2 inledande samtal där du också får känna att jag är rätt terapeut för dig. Sen kommer vi gemensamt överens om problemformulering och målsättning samt antal sessioner. Vid individuell psykoterapi undersöker vi dina livsmönster och hur de påverkar din nuvarande situation och dina val. Du får hjälp att bli medveten om dina behov och vad som verkligen är viktigt för dig. Hur många sessioner varierar beroende på problematik och önskemål. Behandlingen kan vara olika lång, beroende på vad man bär med sig. KBT kännetecknas av förhållandevis korta behandlingstider. En korttidsterapi ligger på 10-20 samtal. Men det är lika vanligt med både fler och färre.

Din vardag är en del av behandlingen

I början ses vi ofta – helst en gång per vecka.  Mot slutet blir det ofta längre uppehåll mellan samtalen.  Under behandlingen ges kontinuerligt hemuppgifter, för att öva på det som kommer upp under processen. Detta återförs sedan till terapisessionerna, där en utvärdering görs för att pröva förändring och medvetengöra tankar, känslor och olika ageranden. Terapin bygger på ett samarbete, tillit och jämlikt samtal mellan dig och mig. Utifrån en sådan plattform sår vi frön till de förändringar som behövs för att du ska kunna leva det liv du vill, inte det du tidigare lärt dig.

Kostnad och längd per individuellt samtal

  • Ett terapisamtal är på 45-50 min och kostar 1000 kr.
  • För företag tillkommer moms på 25 %.

 Betalning

  • Du kan betala kontant, med swish eller mot faktura.

 Återbud

  • Återbud debiteras fullt om senare än 24 tim före avtalad tid.

Finansieringshjälp

  • Finansieringshjälp erbjuds – 24 månaders räntefri delbetalning – via Medical Finance, se här. Hör av dig för mer information och eventuell finansieringsansökan.

IMG_2203

 

© Copyright Kognitiva Kliniken