Mindfulness


Mindfulness handlar om att att komma i större kontakt med det som sker i nuet. Att bli mer medvetet närvarande om sina tankar, känslor, impulser och kroppsförnimmelser med en intention att bemöta sig själv med vänlighet och acceptans. Ofta är vi upptagna av våra tankar – på vad som skett eller på vad som ska ske. Ibland så mycket att vi lever större delen av vårt liv på autopilot. Genom att träna sig i mindfulness kan vi utveckla förmågan att bli mer medvetna om vad som händer i våra liv under tiden det utspelar sig, snarare än i våra föreställningar, idéer om, fantasier, omdömen eller rädslor.

Mer än fyrtio års omfattande forskning visar att mindfulness (där ursprungsprogrammet är MBSR – mindfulnessbaserad stressreduktion) är verkningsfullt för att lära sig hantera exempelvis stress, nedstämdhet och ångest, kronisk smärta och ätproblematik samt få större lugn och ro i livet. Man lär sig undan för undan att upptäcka när man är på väg att gå in i gamla reaktiva mönster, den sk autopiloten,och därmed bryta och förändra sitt förhållningssätt och agerande.  I och med det kan man göra mer fria och insiktsfulla vardagsval.

c68wt0ykgxo-paul-morris

Det är m a o ett nyfiket och vänligt utforskande i stunden hur man bättre kan ta hand om sig själv och leva det liv man vill leva, och inte så som man har lärt sig. Mindfulness är också som kondition. Den utvecklas över tid och man behöver kontinuerligt träna sin uppmärksamhet, fokus, medvetenhet och medkänsla, såväl formellt via mindfulnessövningar som i livets olika vardagssituationer.

Mindfulnessbaserat arbetssätt i en terapi

Jag väver in mycket av förhållningssätten och verktygen i mindfulness i individuella terapisamtal och har själv en intention att vara så nyfiken, vänlig och medvetet närvarande jag bara kan, i varje personligt möte.

 

8-veckors kurser i mindfulness, mindful eating och Self-Compassion annonserar jag om på min andra hemsida. Se:  www.bodycompassion.se.

 

 

© Copyright Kognitiva Kliniken