Arbetsområden


Exempelvis:

–  låg självkänsla och självkritik

–  stress och utmattningssymtom

–  nedstämdhet

–  social fobi

–  olika ångestproblematik

–  ätstörningar

–  överviktsproblematik

–  relationsproblem och separationer

–  traumabearbetning – sexuella övergrepp, fysisk och psykisk misshandel

–  sömnsvårigheter

 

 

 

© Copyright Kognitiva Kliniken