Om Kognitiva Kliniken


Hej och varmt välkommen,

Jag heter Veronika Ryd och har haft förmånen att vägleda människor i psykoterapeutiska samtal i mer än 15 år.  Arbetet sker med vuxna och ungdomar, individuellt eller i grupp. Förändring genomförs sällan på ett hjälpsamt sätt i ensamhet. För mig är därför empatisk närvaro och icke dömande acceptans mycket viktiga förhållningssätt i syfte att öka förtroendet i en terapirelation, vilket utgör styrkan för förändring.

Jag integrerar olika terapeutiska metoder och arbetssätt samt skräddarsyr behandlingen efter dina behov. Som utgångspunkt arbetar jag med kognitiv Beteendeterapi (KBT) och anknytningsteori. Jag arbetar också med Compassionfokuserad Terapi (CFT), affektfokuserad terapi (APT) samt med mindfulnessbaserade arbetssätt.

Exempel på behandlingsområden är: stress, utmattning, ätstörningar och viktproblematik, relationsproblem, separationer, stark självkritik och perfektionism, låg självkänsla, ångest, depression, livskriser, sorg, smärtproblematik och trauman, dvs överlevare av våldtäkt och/eller sexuella övergrepp samt fysiskt och psykiskt våld i nära relationer m.m.

Förutom att arbeta i privat regi tar jag även emot patienter på remiss via vårdföretaget Kognitiva Teamet primärvård vilka samarbetar med flera husläkarmottagningar i Stockholm. Det sker på landstingstaxa, dvs 100 kr per samtal upp till frikort. Se mer info här.

Några tidigare arbetsplatser är bla Frisk & Fri – riksföreningen mot ätstörningar, Stockholm stads beroendeenhet, primär- och slutenvården, kvinnojouren Alla Kvinnors hus samt organisationen Ersta Hopp.

Jag bedriver även terapi på spanska och engelska samt talar dessa språk flytande.

Examen och vidareutbildningar

  • Fil. kand. i beteendevetenskap från Stockholms universitet.
  • 2-årig påbyggnad och grundläggande psykoterapiutbildning från Linköpings Universitet, sk steg 1, i KBT.
  • Pågående studier på psykoterapeutprogrammet till att bli legitimerad psykoterapeut på Ersta, Sköndal, Bräcke Högskola, på St Lukas utbildningsinstitut.

Certifierad mindfulnessinstruktör i fem mindfulnessprogram

  • Mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR©). Praktikum och Advanced Teacher Training för Med. Dr.  Camilla Sköld, Center for Mindfulness Sweden.
  • Mindfulness Based Eating Awareness Training (MB-EAT©) för Med. Dr. Jean Kristeller.
  • Mindful Eating Concious Living  (ME-CL). Steg 1 och Advanced Teacher Training för Dr. Jan Chozen Bays.
  • Mindful Self-Compassion (MSC©) programmet. Steg 1 och Advanced Teacher Training för leg. psykoterapeuterna Michelle Becker och Steven Hickman, USCD Centre for Mindfulness.
  • Här & Nu programmet. Steg 1 för Dr. Ola Schenström, Mindfulnesscenter .

Jag vidareutbildar mig också kontinuerligt inom compassion fokuserad terapi, CFT. Och trauma, främst med metoden Lifespan Integration. Utöver det har jag en utbildning i näringslära från Nordiskt Näringscenter och har regelbunden handledning av legitimerad erfaren psykoterapeut.

 

IMG_2201

Bild på väntrummet på vår terapimottagning på Folkungagatan 110, Södermalm.

 

© Copyright Kognitiva Kliniken