Jag är författare till följande tre böcker och examensuppsats:

Psykoterapeuters erfarenheter av att arbeta med överdrivet självkritiska patienter: en kvalitativ intervjustudie.

Examensuppsats från Psykoterapeutprogrammet, publicerad på söktjänsten DivaPortal år 2020. Överdriven självkritik och självhat innebär ett stort lidande. Kliniska erfarenheter och forskning tyder på att fenomenet är svårbearbetat och ett av de starkaste hindren i vägen för en läkningsprocess. Syftet med studien var att utveckla grundade hypoteser om vad som kan vara användbara sätt att förhålla sig och/eller intervenera vid överdriven självkritik.

Att Äta – Steg för steg med mindful eating och självmedkänsla. Anna Wikfalk & Veronika Ryd. Bladh by Bladh, 2017

Att Äta är en praktisk självhjälpsbok och bygger på den mindful eatingkurs jag och yoga- och mindfulnessinstruktören Anna Wikfalk tog fram för Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar vilken bygger på flera evidensbaserade mindfulnessprogram. Boken används också som kursbok för vår egen populära 8 veckors kurs; Mindful eating & Självmedkänsla. Gratis ljudfiler ingår med olika övningar som du laddar ner via gratisappen Soundcloud här.

Boken är för tillfället slutsåld på förlaget.

Mindful Eating – slut fred med kroppen och maten. Anna Wikfalk & Veronika Ryd. Bladh by Bladh, 2014

Detta är en inspirationsbok till en friare, tryggare och hälsosammare relation till mat och din kropp. Den är fylld med tips och övningar samt historier från egna resor med mindfulness, mindful eating och självmedkänsla. I samarbete med tidningen Hälsa år 2016 såldes vår bok i över 30 000 exemplar. Gratis ljudfiler ingår med olika övningar som du laddar ner via gratisappen Soundcloud här.

Boken är för tillfälligt slutsåld på förlaget.

Snällfällan: att bryta med känslomässigt ätande. Lisbeth Stahre & Veronika Ryd. Bonnier, 2012

Detta är min och Med. dr. Lisbeth Stahres gemensamma bok. Den visar dig hur stress, för stora egenkrav och självkritik bidrar till känslor som dövas med något gott att stoppa i munnen. Den gör dig också medveten om hur självkänsla och självmedkänsla kan hjälpa dig att bryta dina matvanor och få dig mer nöjd i dina roller som kvinna. Boken pekar också på samhällets och arbetslivets osynliggörande av kvinnor och ger verktyg som hjälper kvinnor att inte acceptera en syn på kroppen som bidrar till dålig självkänsla. Boken bygger på Lisbeth Stahres vetenskapliga studier från KI som visar att KBT riktat mot ätbeteende, CBT-TEB, leder till minskat känslomässigt ätande, stress och långvarig viktminskning. I samarbete med tidningen MåBra år 2015 såldes boken i över 50 000 exemplar. Den har även översatts till finska och norska.

Boken är tillfälligt slutsåld på förlaget och säljs av mig för 229 kr inkl frakt.

Beställ boken här