Om mig – Veronika Ryd

Jag är högskoleutbildad beteendevetare, samtalsterapeut och mindfulnessinstruktör. Vid sidan av mitt arbete som terapeut vidareutbildar jag mig till legitimerad psykoterapeut på S:t Lukas utbildningsinstitut, Ersta Sköndal Bräcke Högskola, och är färdig våren 2020.

Jag har väglett människor i psykoterapeutiska samtal i mer än 15 år, individuellt, par eller i grupp. Viktiga utgångspunkter för mig i mötena är empatisk närvaro och icke dömande acceptans.

Jag har min grundutbildning i kognitiv beteendeterapi, KBT. Med åren har jag även utbildat mig i flera olika psykoterapeutiska inriktningar såsom compassion fokuserad terapi, CFT, modern affektfokuserad psykodynamisk psykoterapi, APT samt olika mindfulnessbaserade arbetssätt. Anknytningsteorin är alltid basen i förståelsen. Samtliga är vetenskapligt förankrade metoder. Detta innebär att jag kan använda olika metoder beroende på vilka problem och färdigheter du behöver hjälp med.

Utöver detta har jag en utbildning i näringslära från Nordiskt Näringscenter.

Specialområden

Mina specialområden är: stresshantering, utmattning, ätstörningar och viktproblematik, relationsproblem, separationer, stark självkritik och perfektionism, sviktande självkänsla, existentiella problem, ångest, depression, livskriser, sorg, smärtproblematik samt olika trauman, bla överlevare av fysiskt, psykiskt eller sexualiserat våld.

Hablas español? Or english?

Jag bedriver även psykoterapi på spanska och engelska samt talar dessa språk flytande. Detta i och med att jag tidigare arbetat med internationellt utvecklingssamarbete bl.a. i Latinamerika.

Samarbeten

Förutom att arbeta i privat regi tar jag även emot patienter på remiss via:

  • Kognitiva Teamet primärvård vilka har avtal med flera vårdcentraler i Stockholm. Det sker på landstingstaxa, dvs 100 kr per samtal upp till frikort.
  • Wonsa, World of no Sexual Abuse, specialistklinik för vuxna patienter som har utsatts för sexuella övergrepp i barndomen.

Jag handleder även grupper i KBT-metod framtagen på KI av Med Dr Lisbeth Stahre mot övervikt och hetsätningsproblematik och är medverkande expert i MåBra:s onlinekurs för stresshantering.

Urval av tidigare arbetsplatser

Första linjens psykiatri inom primärvården, slutenvården och beroendevården. Frisk & Fri – riksföreningen mot ätstörningar och Kvinnojouren Alla Kvinnors hus, i team för våldtagna.