Mindfulness – medveten närvaro

Mindfulness handlar om att vara mer kontakt med nuet – som det är. Detta sker genom att rikta sin uppmärksamhet till nuet, med en avsikt att inte döma eller fastna i sin upplevelse. Istället övar man på att bemöta sig själv med vänlighet och acceptans – till egna tankar, känslor, impulser och kroppsförnimmelser. Varför har denna 1000-åriga livsfilosofi och förhållningssätt till livet visat vara speciellt välgörande för oss prestationsinriktade och ofta stressade nutidsmänniskor? Jo, för vi springer allt mer genom livet, ständigt på jakt efter något. Förutom att det lätt blir en kamp om tiden leder det också ofta till en upptagenhet av negativa tankar – på vad som skett eller oro för vad som ska ske. Ibland så mycket att vi lever större delen av vårt liv på autopilot, frånvarande. Genom att träna sig i mindfulness kan vi utveckla förmågan att bli mer medvetna om vad som händer i våra liv under tiden det utspelar sig, snarare än i våra idéer om, fantasier, negativa tankar eller rädslor. Det är m a o ett nyfiket och vänligt utforskande i stunden hur man bättre kan ta hand om sig själv och leva det liv man vill leva samt kunna fatta klokare och mer insiktsfulla vardagsbeslut. Mer än fyrtio års omfattande forskning visar att mindfulness är verkningsfullt för att lära sig hantera exempelvis stress, nedstämdhet och ångest, kronisk smärta och ätproblematik.

Mindfulness är också som kondition. Medvetenheten utvecklas över tid och man behöver kontinuerligt träna sin uppmärksamhet, fokus och medkänsla gentemot sig själv och andra. Detta såväl formellt via mindfulnessövningar som i livets olika vardagssituationer. Det ger helt enkelt möjlighet leva ett liv i större balans.

Mindfulnessbaserat arbetssätt i en terapi

Jag väver in mycket av förhållningssätten och verktygen i mindfulness i individuella terapisamtal och har själv en intention att vara så nyfiken, vänlig och medvetet närvarande jag bara kan, i varje personligt möte.

Kursverksamhet

Jag är certifierad instruktör i de tre evidensbaserade 8 veckors programmen MBSR – (Mindfulness-baserad stressreduktion), MSC – (Mindful Self-Compassion) och MB-EAT – (Mindfulness Based Eating Awareness) och hållit dessa kurser i många år med väldigt positiva resultat. Just nu är dock kursverksamheten vilande pga studier men startar igen hösten 2020.