Mindfulness – medveten närvaro

Övning i mindfulness handlar om att vara mer kontakt med nuet – som det är. Det sker genom att rikta sin uppmärksamhet till det som sker i stunden, med en avsikt att inte döma och värdera sin upplevelse som exempelvis bra, dålig, rätt eller fel. Istället övar man på att bemöta egna tankar, känslor, impulser och kroppssignaler med nyfikenhet, vänlighet och acceptans. Varför har denna 1000-åriga livsfilosofi och förhållningssätt till livet visat vara speciellt välgörande för oss prestationsinriktade och ofta stressade nutidsmänniskor? Jo, för vi springer allt mer genom livet, ständigt på jakt efter något. Förutom att det lätt blir en kamp om tiden leder det också ofta till en upptagenhet av negativa tankar – på vad som skett eller oro för vad som ska ske. Ibland så mycket att vi lever större delen av vårt liv på autopilot, frånvarande. Genom att öva sig i mindfulness kan vi utveckla förmågan att bli mer medvetna om vad som händer i våra liv under tiden det utspelar sig, snarare än i våra idéer och tankar om, fantasier eller rädslor. Det är m a o ett nyfiket och vänligt utforskande i stunden hur man bättre kan ta hand om sig själv och leva det liv man vill leva samt kunna fatta klokare och mer insiktsfulla vardagsbeslut. Mer än fyrtio års omfattande forskning visar att mindfulness är verkningsfullt för att lära sig hantera exempelvis stress, nedstämdhet och ångest, kronisk smärta och ätproblematik.

Mindfulness är också som kondition. Medvetenheten utvecklas över tid och man behöver kontinuerligt träna sin uppmärksamhet, fokus och medkänsla gentemot sig själv och andra. Detta såväl formellt via mindfulnessövningar som i livets olika vardagssituationer. Det ger helt enkelt möjlighet leva ett liv i större balans.

Mindfulnessbaserat arbetssätt i en terapi

Jag väver in mycket av förhållningssätten och verktygen i mindfulness i individuella terapisamtal och har själv en intention att vara så nyfiken, vänlig och medvetet närvarande jag bara kan, i varje personligt möte.

Kursverksamhet

Jag är certifierad mindfulnessinstruktör i flera evidensbaserade mindfulnessprogram. Bla MBSR – (Mindfulness-baserad stressreduktion), MSC – (Mindful Self-Compassion) och MB-EAT – (Mindfulness Based Eating Awareness Training). Jag har handlett kurser i dessa program under flera år, både i privat regi och via Region Stockholm samt olika kommunala verksamheter. Pga Corona-viruset har kursverksamheten tillfälligt uppehåll.