Hur går en terapi till?

Individuell psykoterapi

Vi börjar med att boka några kartläggande samtal för att få en bild av vilka problem och vilken målsättning du har med psykoterapin. Du får berätta vad du varit med om samt även bilda dig en uppfattning om jag är rätt terapeut för dig. Efter det gör vi en handlingsplan och kommer överens om hur många samtal som kan vara rimligt och hur ofta vi skall ses.

Vid individuell psykoterapi undersöker vi dina livsmönster och hur de påverkar din nuvarande situation och dina val. Du får hjälp att bli medveten om dina behov, tankar och känslor samt vad som verkligen är viktigt för dig – i syfte att genomföra den förändring du behöver. Hur många sessioner varierar beroende på problematik och önskemål. Behandlingen kan vara olika lång, beroende på vad man bär med sig. En korttidsterapi ligger på ca 10-15 samtal. Men det är lika vanligt med både fler och färre. Jag arbetar även med långtidsterapier. Du förbinder dig inte till ett visst antal gånger och du kan avsluta terapin när du vill.

Parterapi

Parterapins fokus är att identifera, förstå samt förändra de negativa samspelsmönster som utvecklats mellan ett par vilka upplevs som ett hinder för närhet, trygghet och kärlek. EFT, emotionsfokuserad parterapi är utgångspunkten i mitt arbete med par. Första besöket kommer man tillsammans som par. Detta för ett undersökande och kartläggande samtal. Därefter träffar ni mig var och en för en enskild terapisession innan själva parterapibehandlingen sätter igång.

Steg 1 är att skapa en trygg terapeutisk allians mellan oss, så att båda parter känner sig sedda. Transparens, värme och genuinitet är viktiga utgångspunkter.
Steg 2 är att hjälpa er att få tillgång till känslomässiga upplevelser samt att bli bemötta i dessa. Detta i syfte att främja en förändring av negativa samspelsmönster. Ni får hjälp att identifiera, uttrycka och uppleva dessa känslor i terapirummet.
Steg 3 är att hjälpa er förstå era specifika beteenden utifrån ljuset av outtalade anknytningsrädslor och behov. Ni börjar nu tillsammans se ert gemensamma samspelsmönster i ett nytt ljus och kan successivt själva förändra det. Ni kan därmed möta varandra på ett mer positivt och kärleksfullt sätt. Slutmålet är att ni upplever en ny trygghet tillsammans som lägger en kärleksfylld grund för er relation.

EFT är en korttidsterapi på ca 15-20 samtal. Vid svårare relationssår, exempelvis trauma eller otrohet kan det dock ta längre tid innan önskad effekt är uppnådd.  

Din vardag är en del av terapin

I början ses vi ofta – helst en gång per vecka. Mot slutet blir det ofta längre uppehåll mellan samtalen. Under behandlingen ges kontinuerligt hemuppgifter. Detta i syfte att öva in nya förhållningssätt till det som kommer upp under processen, dvs antingen acceptans av det som är – eller förändring. Detta återförs sedan till terapisessionerna, där en utvärdering görs för att pröva förändring och medvetengöra tankar, känslor och olika ageranden. Hela psykoterapin är ett samarbete där vi tar de steg du är mogen för och villig att pröva.

Kostnad, tid och villkor

  • Ett individuellt terapisamtal är på 45-50 min och kostar 1150 kr.
  • Parterapi är på ca 60-70 min och kostar 1600 kr.
  • För företag tillkommer moms på 25 %.

Var och hur ses vi?

Jag erbjuder fysiska möten på terapimottagningen på Tjurbergsgatan 36, BV vid Skanstull/Södermalm i Stockholm samt videosamtal via krypterad och patientsäker plattform.

Betalning

Du kan betala kontant, med Swish eller mot faktura.

Återbud

Återbud debiteras fullt om senare än 24 tim före avtalad tid.

Finansieringshjälp

Finansieringshjälp erbjuds – 24 månaders räntefri delbetalning – via Medical Finance, se här. Hör av dig för mer information och eventuell finansieringsansökan.